avicenna

Company,
spol. s r.o.

herbální přípravky

e-mail: @

Stanovisko dietologa Doc. MUDr. Lubomíra Kužely, DrSc. k výrobku Garcigym 50

Garcigym 50

Výrobek Garcigym 50 je kombinací extraktů dvou rostlin, které jsou používány zejména v přírodním léčitelství v oblasti Asie.

Jedná se o extrakt z Garcinia cambogia, nebo Garcinia hamburyi, který obsahuje vysoké množství kyseliny hydroxycitronové. Druhou komponentou je extrakt z rostliny Gymnema sylvestre, která je zejména v Indii používána k lepší kontrole krevního cukru. Udává se, že může někdy snížit i potřebu inzulínu.

Kyselina hydroxycitrónová inhibuje enzym citrátlyásu, který je nezbytný pro syntézu lipidů de novo z acetylkoenzymu A. Díky této inhibici dojde k intenzivnějšímu spalování dvouuhlíkových zbytků v cyklu trikarbonových kyselin. Vzniká tak energie, kysličník uhličitý a voda. Zpětný pochod, tj. zmíněná tvorba tuků z těchto meziproduktů intermediárního metabolizmu je ztížen. Jednoduše řečeno, díky této kyselině hydroxycitronové není odbourávání intermediárních metabolitů, které vznikají hlavně z tuků nebo sacharidů, nikterak ztížené, na rozdíl od omezené endogenní tvorby tuků v organizmu člověka. Proto je poměrně široce používán jako pomocný prostředek při dietoterapii obezity. Vedlejší nežádoucí účinky podávání této kyseliny hydroxycitronové v doporučovaném množství nejsou známy.

Extrakt z rostliny Gymnema sylvestre obsahuje triterpenoidní látky, např. gymnesoidy A-D, kyseliny gymnemové, konduritol A a další. Tyto podle literárních údajů snižují resorpci sacharidů ze střeva, což zpomaluje vstřebávání sacharidů, neboli snižuje jejich glykemický index.

Udává se také, že zejména extrakt listů z Gymnema sylvestre snižuje potřebu sladkých jídel, což zejména u valné části obézních pacientů je možno zařadit mezi příznivé faktory. Extrakt je používán při výrobě potravinářských přípravků v koncentraci 0,1-0,3 % hmotnosti výrobku. V této dávce nejsou žádné zprávy o event. vedlejších účincích.

Z uvedených skutečností je zřejmé, že kombinace extraktů obou rostlin může být velmi výhodná zejména jako pomocný prostředek při redukčním režimu, zejména při jeho zahájení. Při omezeném energetickém (kalorickém) příjmu budou vstřebané živiny použity především jako zdroj energie, je blokována (ztížena) jejich zpětná přeměna na depotní tuky člověka. Současně je ale také zpomaleno vstřebávání sacharidů, neboli dochází ke snížení glykemického indexu takto zkombinované potravy. Následně to ale může vést k oddálení pocitu hladu. Proto je možno považovat přípravek za vhodný zejména při zahájení redukčního režimu. Při event. delším používání je možné, že by mohlo dojít k narušení zmíněné blokády enzymu citrátlyásy. Proto vzhledem k této event. možnosti považuji za vhodnější podávání hodnoceného přípravku po dobu cca 6-8 týdnů s následnou pausou před event. další kůrou.

Znovu je ale nutno upozornit, že se jedná jen o pomocný prostředek při dietoterapii obezity, kdy základní formou je cíleně upravený redukční režim, event. podle rozhodnutí lékaře i použití dalších prostředků k úspěšné léčbě obezity.

Kombinace obou těchto výrobků byla v souladu s tehdy platnou vyhláškou č. 23/2001 Sb, § 30 schválena k použití Ministerstvem zdravotnictví s datem 17.10.2003, jako potravní doplněk. Je to také důkaz, že v doporučeném množství nemá zmíněná kombinace žádné nepříznivé účinky na organizmus člověka.

Toto stanovisko bylo zpracováno na požadavek společnosti AVICENNA, s.r.o.jako informace o vhodnosti jeho použití jako pomocného prostředku při redukci nadváhy.

Doc. MUDr. Lubomír Kužela, DrSc.

Stanovisko ke STAŽENÍ ve formátu PDF.

Náhled strany 1 a 2:

Strana 1 (JPG)

Strana 2 (JPG)

avicenna-avicena-avicennum-avicenum
AVICENNUM®
avicenna avicena avicennum avicenum

02.04.05 - 14239x

Hodnocení

Líbí se Vám tento článek? [ANO/NE]

Tisk, email

Formát pro [tisk], pro [email].

Hledání

AVICENNA Revue

Kategorie

Poslední diskuse

Poslední komentáře

Poslední články

 1. Naše nová technologie v řízení provozu 2
 2. Resuscitační maska MR-01 s výdechovým ventilem a filtrem ( Maska resuscitační )
 3. Vzdělávání v oblasti první pomoci a ochrany člověka za mimořádných událostí
 4. Výstava v Kyjevě
 5. Stanovisko dietologa Doc. MUDr. Lubomíra Kužely, DrSc. k výrobku Garcigym 50

Nejlépe hodnocené

 1. Resuscitační maska MR-01 s výdechovým ventilem a filtrem ( Maska resuscitační ) [91]
 2. Naše nová technologie v řízení provozu 2 [53]
 3. Naši partneři [41]
 4. Eremax - EREKCE BUDE SILNÁ - NOVINKA! [36]
 5. Vzdělávání v oblasti první pomoci a ochrany člověka za mimořádných událostí [33]

Nejčtenější

 1. Naše nová technologie v řízení provozu 2 [44935x]
 2. Resuscitační maska MR-01 s výdechovým ventilem a filtrem ( Maska resuscitační ) [28629x]
 3. Naši partneři [22971x]
 4. Zakázková výroba - doplňky stravy dle Vašich požadavků [19453x]
 5. Eremax - EREKCE BUDE SILNÁ - NOVINKA! [16422x]

Příbuzné články

Hledám: Stanovisko dietologa Doc MUDr Lubomíra Kužely DrSc k výrobku Garcigym 50

Žádné příbuzné články.

Avicenna - Avicena

TOPlist -

TOPlist