avicenna

Company,
spol. s r.o.

herbální přípravky

e-mail: @

Centella asiatica / pupečník asijský

gotu kola

Popis a účinné látky

Centella asiatica je bahenní rostlina, která roste na Madagaskaru, v Indii, na Srí Lance, v Indonésii a v některých částech jižní Afriky. 1

V rostlině jsou obsaženy triterpenické glykosidy (indocentellosid, brahmosid, brahminosid, asiaticosid, thankunisid, isothankunisid), jejich kyseliny vzniklé hydrolýzou glykosidů (indocentoová, brahmová, asiatová, thankunová, isothankunová), mesoinositol, centelóza (oligosacharid), flavonoidy (kvercetin, kempferol). 2

Mechanismus účinku

Za účinky C. asiatica jsou zodpovědné především triterpenické glykosidy a jejich kyseliny (v literatuře označované jako celková triterpenická frakce TTFCA). Tato frakce působí změny v metabolismu mukopolysacharidů3 a zlepšuje mikrocirkulaci ovlivněním jejích parametrů.4,5,6 Samotný asiaticosid zlepšuje epitelizaci ran, zvyšuje obsah hydroxyprolinu a kolagenu. 7

Klinické využití

Byl studován účinek TTFCA na sérové hladiny uronové kyseliny a lysozomálních enzymů zapojených do metabolismu mukopolysacharidů (b-glukuronidáza, b-N-acetylglukosaminidáza, arylsulfatáza) u pacientů s varixy. Původní hladiny uronové kyseliny a lysozomálních enzymů byly zvýšeny, indikovaly zvýšený obrat mukopolysacharidů. Během léčby extraktem (60 mg denně po dobu tří měsíců) se tyto hladiny výrazně snížily. Na konci léčby byly hladiny signifikantně nižší než na počátku léčby (p < 0,01). 3

V novějších pracích byly zkoumány účinky TTFCA na mikrocirkulaci u pacientů s venózní insuficiencí a diabetickou mikroangiopatií a neuropatií.

U 87 pacientů s chronickou venózní mikroangiopatií byl testován účinek TTFCA podávané perorálně v dávkách 30 a 60 mg po dobu 60 dní proti placebu. Během léčby nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky. Sledované mikrocirkulační parametry – perimaleolární průtok v klidu (RF) a transkutánní pO2 a pCO2 - se výrazně zlepšily. Účinky se zdají být závislé na dávce. 4

Další studie (randomizovaná a kontrolovaná placebem) měla zjistit, zda dokáže TTFCA zlepšit mikrocirkulaci u pacientů s diabetickou mikroangiopatií a neuropatií. Pacienti dostávali 60 mg dvakrát denně po dobu 12 měsíců. Bylo zjištěno, že je podávání C. asiatica v časných stádiích mikroangiopatie vhodné k zamezení progrese onemocnění. 6

U cestujících letadlem (cesta turistickou třídou delší než 3 hodiny) byla provedena studie vlivu TTFCA na vznik mikroangiopatie během cestování. Sledované parametry byly opět RF, pO2, pCO2 a navíc vznik a intenzita edému. Extrakt byl podáván v dávce 60 mg třikrát denně dva dny před letem, v den letu a den po letu. U kontrolní skupiny byl pozorován výrazný vzestup pCO2 a tvorby edémů a pokles RF. Změny ve všech parametrech byly mírnější (p > 0,05) u skupiny užívající C. asiatica. Výskyt edémů byl signifikantně nižší u léčené skupiny (p < 0,025). 5

Účinek samotného asiaticosidu byl studován u normálního a zpožděného hojení ran na morčatech. U bodných ran vedla topická aplikace 0,2 % roztoku asiaticosidu k 56 % zvýšení obsahu hydroxyprolinu, 57 % zvýšení tažné síly, zvýšení obsahu kolagenu a zlepšení epitelizace. U krys s diabetem způsobeným streptozocinem, kde dochází ke zpoždění hojení, zvýšila topická aplikace 0,4 % roztoku asiaticosidu obsah hydroxyprolinu, tažnou sílu, obsah kolagenu a epitelizaci, čímž se usnadnilo hojení. 7

Byly studovány antiproliferativní účinky vodného extraktu C. asiatica na keratinocyty. K porovnání účinku byly použity vodný extrakt Psoralea corylifolia a dithranol. Vodné extrakty rostlin inhibovaly replikaci keratinocytů. Antipsoriatický účinek C. asiatica způsobují s největší pravděpodobností triterpenické glykosidy asiaticosid a madecassosid. Účinek těchto sloučenin je srovnatelný i s dithranolem. 8

U extraktů C. asiatica byly pozorovány účinky na centrální nervový systém. Ve studii prováděné na krysách (samci, váha 200 - 250 g) byly zkoumány účinky vodných, methanolických a chloroformových extraktů na kognitivní funkce krys. Zlepšení učení a paměti vykázaly pouze vodné extrakty (dávka 200 mg/kg po dobu čtrnácti dní). Poté byly provedeny další experimenty s vodnými extrakty (dávky 100, 200 a 300 mg/kg). Zlepšení vykázaly všechny dávky, dávky 200 a 300 mg/kg vykázaly navíc signifikantní pokles hladiny malondialdehydu v mozku a signifikantní vzestup hladiny glutathionu. Dále byl u dávky 300 mg/kg pozorován signifikantní vzestup hladin katalázy. Ze studie vyplynulo, že vodný extrakt C. asiatica zlepšuje kognitivní funkce a působí jako antioxidant. 9

V další studii na krysách byl prokázán antiulcerózní účinek čerstvé šťávy C. asiatica. Krysám bylo podáváno p.o. 200 a 600 mg/kg čerstvé šťávy dvakrát denně po dobu pěti dní. Vředy byly vyvolávány různým způsobem (ethanolem, aspirinem, stresem). Výsledky byly srovnatelné s působením sucralfátu (250 mg/kg, p.o., 5 dní). Dávky 600 mg/kg signifikantně zvyšovaly gastrickou produkci mucinu.10

Dávkování a toxicita

Denní dávka suchého extraktu se pohybuje v rozmezí 0,5 – 2,0 g v závislosti na indikaci.

Dosud nebyly popsány žádné závažné nežádoucí účinky. Topická aplikace může někdy způsobit fotosenzibilizaci a dermatitidu. Není vhodné podávat C. asiatica dětem mladším dvou let. Starším dětem a lidem nad 65 let je vhodné dávku snížit.11

Mgr. Kateřina Horáčková, Lékárna U Černého orla, Svoboda nad Úpou

Zdroje

 1. http://www.cancer.org/eprise/main/.......

 2. Bhattacharyya: J. Indian Chem. Soc., 1956, 33, 893; Rastogi et al: J. Sci., Industr. Res. 1960, 19B, 252; Dutta, Basu: Ibid., 1962, 21B, 239; Dutta, Basu: Indian J. Chem., 1967, 5, 586; Dutta, Basu: Bull Nat. Inst. Sci. India, No 37, 1968, 178; Singh, Rastogi: Phytochem. 1969, 8, 917; Rao, Seshadri, Curr. Sci., 1969, 38, 77.
 3. Arpaia M.R., FerroneR., Amitrano M., Nappo C., Leonardo G., del Guercio R.: Effects of Centella asiatica extract on mucopolysaccharide metabolism in subjects with varicose veins. Int. J. Clin. Pharmacol. Res. 1990, 10, 229-233.

 4. Cesarone M.R., Laurora G., De Sanctis M.T., Incandela L., Grimaldi R., Marelli C., Belcaro G.: The microcirculatory activity of Centella asiatica in venous insufficiency. A double blind study. Minerva Cardioangiol. 1994, 42, 299-304.

 5. CesaroneM.R., Incandela L., De Sanctis M.T., Belcaro G., Geroulakos G., Griffin M., Lennox A., Di Renzo A.D., Cacchio M., Bucci M.: Flight microangiopathy in medium- to long-distance flights: prevention of edema and microcirculation alterations with total triterpenic fraction of Centella asiatica. Angiology 2001, 52 Suppl 2, S33-37.

 6. Incandela L., Belcaro G., Cesarone M.R., De Sanctis M.T., Nargi E., Patricelli P., Bucci M.: Treatment of diabetic microangiopathy and edema with total triterpenic fraction of Centella asiatica: a prospective, placebo-controlled randomized study. Angiology 2001, 52 Suppl. 2, S27-31.

 7. Shukla A., Rasilk A.M., Jain G.K., Shankar R., Kulshrestha D.K., Dhawan B.N.: In vitro and in vivo wound healing activity of asiaticoside isolated from Centella asiatica. J. Ethnopharmacol. 1999, 65, 1-11.

 8. Sampson J.H., Raman A., Karlsen G., Navsaria H., Leigh I.M.: In vitro keratinocyte antiproliferant effect of Centella asiatica extract and triterpenoid saponins. Phytomedicine 2001, 8, 230-235.

 9. Veerendra Kumar M.H., Gupta Y.K.: Effect of different extracts of Centella asiatica on cognition and markers of oxidative stress in rats. J. Ethnopharmacol. 2002, 79, 253-260.

 10. Sairam K., Rao C.V., Goel R.K.: Effect of Centella asiatica Linn on physical and chemical factors induced gastric ulceration and secretion in rats. Indian J. Exp. Biol. 2001, 39, 137-142.

 11. http://www.ion.com.au/~iridology/Centella.html

avicenna-avicena-avicennum-avicenum
AVICENNUM®
avicenna avicena avicennum avicenum

Tato složka je obsažena v produktech

Tisk, email

Formát pro [tisk], pro [email].

Hledání

Herbář

TOPlist -

TOPlist

Avicenna - Avicena