avicenna

Company,
spol. s r.o.

herbální přípravky

e-mail: @

Boswellia serrata / kadidlovník pilovitý

shallaki
Popis a účinné látky

Boswellia serrata je strom rostoucí v Indii, severní Africe a na Středním Východě. Nejčastěji se využívá její pryskyřice, z které se připravují extrakty.

Z pryskyřice byly izolovány především pentacyklické triterpenické kyseliny boswellové, konkrétně kyselina b-boswellová, 3-O-acetyl-b-boswellová, 11-keto-b-boswellová a 3-O-acetyl-11-keto-b-boswellová. 1 Mezi další obsahové látky patří sacharidy (D-galaktóza, D-arabinóza, D-xylóza, D-mannóza), silice a uronové kyseliny. 2

Mechanismus účinku

Kyseliny boswellové působí jako nekompetitivní inhibitory 5-lipoxygenázy, klíčového enzymu při syntéze leukotrienů. Působí buď přímou interakcí s 5-lipoxygenázou, nebo blokují její translokaci. 3 Dále inhibují syntézu DNA, RNA a bílkovin u buněk lidské leukemie HL-60. 1

Klinické využití

Extrakt z pryskyřice B. serrata lze využít jako antiflogistikum. Byla provedena řada studií dokazujících oprávněnost tohoto použití.

Nejprve byl zkoumán metabolismus kyseliny arachidonové u krysích peritoneálních polymorfonukleárních leukocytů. Ty byly stimulovány vápníkem a ionofory k produkci leukotrienů z endogenní arachidonové kyseliny. Po přidání ethanolických extraktů pryskyřice B. serrata byla pozorována na koncentraci závislá inhibice produkce leukotrienů. Extrakty také snižovaly produkci leukotrienů vytvořených z přidané arachidonové kyseliny. 4

Dále byly prováděny klinické studie zkoumající využití pryskyřice B. serrata při léčbě ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci. Pacientům byl podáván extrakt pryskyřice v dávce 300 – 350 mg třikrát denně po dobu šesti týdnů. Jako kontrola byl použit sulfasalazin (1g třikrát denně) v případě ulcerózní kolitidy a mesalazin v případě Crohnovy nemoci. Ve všech případech vykazovala léčba extraktem pryskyřice stejné nebo o něco lepší výsledky (i když rozdíl byl statisticky nevýznamný; do remise přešlo 80% pacientů léčených extraktem a 75% pacientů léčených sulfasalazinem) a pacienti ji lépe snášeli. 5,6,7

Další studie byla provedena u pacientů s bronchiálním asthmatem. Čtyřiceti pacientům byl podáván extrakt pryskyřice B. serrata v dávce 300 mg třikrát denně po dobu šesti týdnů. Jako kontrola bylo použito placebo. 70% pacientů léčených extraktem vykázalo zjevné zlepšení choroby vymizením symptomů jako dyspnoe, chrapot, počet ataků a poklesem počtu eosinofilů. V kontrolní skupině vykázalo zlepšení 27% pacientů. 8

Dále bylo zkoumáno působení boswellových kyselin na buňky lidské leukémie HL-60 in vitro. Bylo zjištěno, že boswellové kyseliny způsobují inhibici syntézy DNA, RNA a bílkovin. Nejmarkantnější inhibici způsobovala kyselina 3-o-acetyl-11-keto-b-boswellová. Inhibiční účinek na syntézu DNA byl ireverzibilní. Kyselina 3-o-acetyl-11-keto-b-boswellová signifikantně inhibovala růst buněk, ale neovlivňovala jejich životaschopnost. 1

Dávkování a toxicita

Extrakt pryskyřice B. serrata je vhodné podávat v dávce 300 mg třikrát denně.

Dosud nebyly zdokumentovány žádné závažné nežádoucí účinky.

Mgr. Kateřina Horáčková, Lékárna U Černého orla, Svoboda nad Úpou

Zdroje

  1. Shao Y., Ho C.T., Chin C.K., Badmaev V., Ma W., Huang M.T.: Inhibitory activity of boswellic acids from Boswellia serrata against human leukemia HL-60 cells in culture. Planta Med 1998, 64, 328-331.

  2. The Wealth of Asia, P.I.D., C.S.I.R., 1996, New Delhi.

  3. Ammon H.P., Safayhi H., Mack T., Sabieraj J.: Mechanism of antiinflammatory actions of curcumine and boswellic acids. J. Ethnopharmacol. 1993, 38, 113-119.

  4. Ammon H.P., Mack T., Singh G.B., Safayhi H.: Inhibition of leukotriene B4 formation in rat peritoneal neutrophils by an ethanolic extract of the gum resin exudate of Boswellia serrata. Planta Med. 1991, 57, 203-207.

  5. Gupta I., Parihar A., Malhotra P., Ludtke R., Safayhi H., Ammon H.P.: Effects of gum resin of Boswellia serrata in patients with chronic colitis. Planta Med. 2001, 67, 391-395.

  6. Gerhardt H., Seifert F., Buvari P., Vogelsang H., Repges R.: Therapy of active Crohn disease with Boswellia serrata extract H 15. Z. Gastroenterol. 2001, 39, 11-17.

  7. Gupta I., Parihar A., Malhotra P., Singh G.B., Ludtke R., Safayhi H., Ammon H.P.: Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with ulcerative colitis. Eur. J. Med. Res. 1997, 2, 37-43.

  8. Gupta I., Gupta V., Parihar A., Gupta S., Ludtke R., Safayhi H., Ammon H.P.: Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with bronchial asthma: results of a double-blind, placebo-controlled, 6-week clinical study. Eur. J. Med. Res. 1998, 3, 511-514.

avicenna-avicena-avicennum-avicenum
AVICENNUM®
avicenna avicena avicennum avicenum

Tisk, email

Formát pro [tisk], pro [email].

Hledání

Herbář

TOPlist -

TOPlist

Avicenna - Avicena