avicenna

Company,
spol. s r.o.

herbální přípravky

e-mail: @

Emblica officinalis

amalaki
Popis a účinné látky

Emblica officinalis je nízký strom. Její plody obsahují vitamín C a aminokyseliny (zejména kyselinu glutamovou, asparagovou, alanin a prolin) ve velkém množství. Dále obsahuje třísloviny (emblicaniny A a B, puniglukonin, pedunculagin), cukry a minerály (chrom, zinek, měď).1,2

Mechanismus účinku

E. officinalis je zejména díky obsahu tříslovin silný antioxidant. Z toho vyplývá její působení na organismus. Volné radikály způsobují totiž nejen poškození buněk, ale ovlivňují i některé metabolické pochody nebo produkty metabolismu. Z toho důvodu lze E. officinalis použít u řady onemocnění, na která mají volné radikály vliv.

Klinické využití

Na krysách bylo zkoumáno hepatoprotektivní působení tříslovin obsažených v E. officinalis. Zvířatům byl podávána frakce čerstvé šťávy z plodů v dávkách 10, 20 a 50 mg/kg p.o. po dobu deseti dní. Po podání dávky železa (30 mg/kg, i.p.) byl pozorován hepatoprotektivní účinek obdobný účinku silymarinu.3

Dále byl zkoumán účinek E. officinalis na myších, kterým byl podáván cyklofosfamid. Rostlinný extrakt byl podáván po dobu deseti dní v dávce 100 mg/kg p.o. Ukázalo se, že E. officinalis má ochranný vliv na ledviny a játra.4

Byl zkoumán účinek extraktu E. officinalis na lidské nádorové buňky in vitro. Ukázalo se, že pyrogallol obsažený v extraktu má antiproliferativní účinky. Ke studii byly použity různé kmeny nádorových buněk.5

Bylo zjištěno, že alkoholické extrakty E. officinalis mají gastroprotektivní účinky. Byly provedeny dvě studie, jedna s methanolickým a druhá s ethanolickým extraktem. Obě studie byly prováděny na krysách. Methanolický extrakt byl podáván krysám, u kterých byly gastrické ulcerace vyvolány různými způsoby (aspirinem, ethanolem, stresem apod.). Při podání dávky 20 mg/kg docházelo po 5-10 dnech k uzdravení, u nižších dávek byl pozorován gastroprotektivní efekt.6 Ethanolický extrakt byl podáván v dávkách 250 a 500 mg/kg p.o. ve stejných indikacích. I zde docházelo k vyléčení všech typů ulcerací, navíc byl prokázán antisekreční účinek extraktu.7

Dávkování a toxicita

Doporučená denní dávka extraktu E. officinalis je 250 – 500 mg. U konkrétních potíží je však vhodnější dávku individuálně upravit.

Dosud nebyly popsány žádné závažné nežádoucí účinky.

Mgr. Kateřina Horáčková, Lékárna U Černého orla, Svoboda nad Úpou

Zdroje

  1. Chem. Abstr., 1992, 116, 19982, 127273; 1993, 119, 103470; 1989, 110, 73906; Indian Drugs, 1989, 26, 526; Janjua, Hamdard, 1991, 34, 104; J. Sci. Ind. Res., 1990, 33, 268.
  2. Bhattacharya A., Chatterjee A., Ghosal S., Bhattacharya S.K.: Antioxidant activity of active tannoid principles of Emblica officinalis (Amla). Indian J. Exp. Biol., 1999, 37, 676-680.

  3. Bhattacharya A., Kumar M., Ghosal S., Bhattacharya S.K.: Effect of bioactive tannoid principles of Emblica officinalis on iron-induced hepatic toxicity in rats. Phytomedicine, 2000, 7, 173-175.

  4. Haque R., Bin-Hafeez B., Ahmad I., Parvez S., Pandey S., Raisuddin S.: Protective effects of Emblica officinalis Gaertn. in cyclophosphamide-treated mice. Hum. Exp. Toxicol., 2001, 20, 643-650.

  5. Khan M.T., Lampronti I., Martello D., Bianchi N., Jabbar S., Choudhuri M.S., Datta B.K., Gambari R.: Identification of pyrogallol as an antiproliferative compound present in extracts from the medicinal plant Emblica officinalis: Effects on in vitro cell growth of human tumor cell lines. Int. J. Oncol., 2002, 21, 187-192.

  6. Sairam K., Rao Ch.V., Babu M.D., Kumar K.V., Agrawal V.K., K Goel R.K.: Antiulcerogenic effect of methanolic extract of Emblica officinalis: an experimental study. J. Ethnopharmacol., 2002, 82, 1-9.

  7. Al-Rehaily A.J., Al-Howiriny T.A., Al-Sohaibani M.O., Rafatullah S.: Gastroprotective effects of Amla (Emblica officinalis) on in vivo models in rats. Phytomedicine, 2002, 9, 515-522.

avicenna-avicena-avicennum-avicenum
AVICENNUM®
avicenna avicena avicennum avicenum

Tato složka je obsažena v produktech

Tisk, email

Formát pro [tisk], pro [email].

Hledání

Herbář

TOPlist -

TOPlist

Avicenna - Avicena