avicenna

Company,
spol. s r.o.

herbální přípravky

e-mail: @

Azadirachta indica / zederach indický

nymba

Popis a účinné látky

Azadirachta indica je stálezelený strom rostoucí v Indii, často je pěstován jako okrasný strom. Jeho kůra a kmen obsahují nimbin (viz obr.), nimbinin a nimbidin. Všechny části A. indica obsahují b-sitosterol. Listy obsahují nimbin, nimbinen, 6-deacetylnimbinen, nimbandiol a nimbolid.1

Mechanismus účinku

Extrakt z listů A. indica působí na serotoninem inhibovanou sekreci insulinu zprostředkovanou glukózou tak, že blokuje účinek serotoninu (p < 0,05).2

Vodný extrakt z kůry A. indica inhibuje H+K+ATPázu in vitro, při studiích in vivo se ukázal být stejně účinný jako omeprazol a v některých případech i účinnější. Dále chrání gastrickou mukózu před oxidativním poškozením inhibicí lipidové peroxidace a vychytáváním endogenních hydroxylových radikálů.3

Klinické využití

nimbin

nimbin

Využití A. indica v terapii vychází z jejího působení. Byla provedena řada studií zkoumající její účinky u diabetu. U králíků s normálním a aloxanem indukovaným diabetem se extrakt z listů ukázal být stejně účinný jako glibenclamid. Bylo zkoušeno i preventivní podávání (2 týdny před podáním aloxanu) a ukázalo se, že po podání aloxanu nebyl vzestup glykémie tak velký jako u kontrolní skupiny.4

Byl zkoumán účinek vodného extraktu z listů na paracetamolem indukované poškození jater u krys. Jaterní nekróza byla vyvolána podáním paracetamolu v dávce 2g/kg p.o. Po podání byly pozorovány zvýšené sérové hladiny AST, ALT a g-GT. Poškození bylo potvrzeno i histopatologickým nálezem. Vodný extrakt v dávce 500 mg/kg (p.o.) signifikantně (p < 0,01) snižoval hladiny AST, ALT a g-GT. Nižší jaterní poškození bylo též ověřeno makroskopicky a histologicky.5

A.indica vykázala také účinky insekticidní a antifungální, a to díky obsahu triterpenoidů a tetranortriterpenoidů. Insekticidní účinek byl pozorován u některých druhů rodu Anopheles 6, antifungální účinek u Puccinia arachidis.7

Dávkování a toxicita

Dávkování extraktů je individuální, obvyklá denní dávka je 250 mg.

Dosud nebyly popsány žádné závažné nežádoucí účinky, přesto pro nedostatek údajů není vhodné podávat extrakty těhotným a kojícím ženám a dětem.

Mgr. Kateřina Horáčková, Lékárna U Černého orla, Svoboda nad Úpou

Zdroje

  1. Ketkar, 1976, 208, Troup, I, 180; Dastur, Useful Plants, 39; Mitra, C.R., 6, 9, 64; Murthy, Indian Fmg, N.S., 1957-58, 7, 9; Macmillan, 29; Basu, Chakraborty, J. Indian Chem. Soc., 1968, 45, 466; Chem. Abstr., 1981, 95, 111715; Awasthi, Mitra, Phytochem., 1971, 10, 2842; Nutritive Value of Indian Foods, 69; Dakshinamurti, Curr. Sci., 1954, 23, 125.

  2. Chattopadhyay R.R.: Possible mechanism of antihyperglycemic effect of Azadirachta indica leaf extract: part V. J. Ethnopharmacol., 1999, 67, 373-376.

  3. Bandyopadhyay U., Biswas K., Chatterjee R., Bandyopadhyay D., Chattopadhyay I., Ganguly C., Chakraborty T., Bhattacharya K., Banerjee R.: Gastroprotective effect of Neem (Azadirachta indica) bark extract: Possible involvement of H(+)-K(+)-ATPase inhibition and scavening of hydroxyl radical. Life Sci., 2002, 71, 2845.
  4. Khosla P., Bhanwra S., Singh J., Seth S., Srivastava R.K.: A study of hypoglycaemic effects of Azadirachta indica (Neem) in normal and alloxan diabetic rabbits. Indian J. Physiol. Pharmacol., 2000, 44, 69-74.

  5. Bhanwra S., Singh J., Khosla P.: Effect of Azadirachta indica (Neem) leaf aqueous extract on paracetamol-induced liver damage in rats. Indian J. Physiol. Pharmacol., 2000, 44, 64-68.

  6. Siddiqui B.S., Afshan F., Faizi S., Naeem-Ul-Hassan Naqvi S., Tariq R.M.: Two new triterpenoids from Azadirachta indica and their insecticidal activity. J. Nat. Prod., 2002, 65, 1216-1218.

  7. Govindachari T.B., Suresh G., Gopalakrishnan G., Masilamani S., Banumathi B.: Antifungal activity of some tetranortriterpenoids.Fitoterapia, 2000, 71, 317-320.

avicenna-avicena-avicennum-avicenum
AVICENNUM®
avicenna avicena avicennum avicenum

Tato složka je obsažena v produktech

Tisk, email

Formát pro [tisk], pro [email].

Hledání

Herbář

TOPlist -

TOPlist

Avicenna - Avicena