avicenna

Company,
spol. s r.o.

herbální přípravky

e-mail: @

Asparagus racemosus / chřest hroznovitý

shatavari

Charakteristika a obsahové látky

Asparagus racemosus je keř rostoucí do výšky 1-3 m. Kromě saponinů obsahuje alkaloidy, bílkoviny, škroby, třísloviny, slizy, vanilin, coniferin a diosgenin. Typ saponinů se liší podle geografického výskytu rostliny. Rostliny nalezené v jižní Indii obsahují A4 saponiny, rostliny ze severní Indie tyto saponiny neobsahují. Steroidní saponin shatavarin (viz obr.) je hlavním glykosidem, obsahuje tři molekuly glukózy a jednu molekulu rhamnózy vázané na sarsasapogenin.1

Klinické využití

Methanolický extrakt kořenu A. racemosus vykázal in vitro značný antibakteriální účinek proti Escherichia coli, Shigella dysenteriae, S. sonnei, S. flexneri, Vibrio cholerae, Salmonella typhi, S. typhimurium, Pseudomonas putida, Bacillus subtilis a Staphylococcus aureus. Byly použity různé koncentrace (50, 100, 150 mg/ml). Účinek extraktu byl srovnáván s účinkem chloramfenikolu.2

A.racemosus vykázal také v dávce 200 mg/kg zvýšení fagocytární a mikrobicidní aktivity monocytů – makrofágů.3

shatavarinshatavarin

Byl zkoumán antioxidační účinek surového extraktu a čištěné vodné frakce A. racemosus proti membránovému poškození indukovanému volnými radikály vzniklými expozicí gama-záření na mitochondriích krysích jater. Gama-záření v dávce 75 – 900 Gy indukovalo lipidovou peroxidaci. Aktivní frakce obsahovala polysacharidy označené jako P3 a byla účinná už v koncentracích 10 mg/ml. Surový extrakt i vodná frakce signifikantně inhibovaly lipidovou peroxidaci a oxidaci proteinů. P3 frakce více inhibovala lipidovou peroxidaci, zatímco surový extrakt byl mnohem účinnější proti oxidaci proteinů. Účinky jsou srovnatelné s antioxidační aktivitou glutathionu a kyseliny askorbové.4

Methanolický extrakt A. racemosus se ukázal být také antitusikem. Vykázal signifikantní aktivitu u kašle indukovaného oxidem siřičitým u myší. Inhibice kašle (40,0 a 58,5 %) byla srovnatelná s inhibicí po podání 10-20 mg/kg kodeinu (36,0 a 55,4 %).5

A.racemosus je již dlouho využíván v tradiční ajurvédské medicíně při dyspepsiích a jako laktagogum. Byl proto srovnáván s metoklopramidem, který se používá při dyspepsiích k redukci žaludečního vyprazdňovacího času. Vyprazdňovací poločas byl studován u osmi zdravých mužů. Základní poločas byl 159,9 ± 45,9 min. Použitím A. racemosus byl redukován na 101 ± 40,8 min (p < 0,001). Metoklopramid redukoval poločas na 85,3 ± 21,9 (p < 0,001). Signifikantně se účinky obou léčiv neliší.6

Dávkování a toxicita

Průměrná dávka je 250 mg dvakrát denně. U konkrétních onemocnění je vhodné dávku individuálně upravit.

Mgr. Kateřina Horáčková, Lékárna U Černého orla, Svoboda nad Úpou

Zdroje

  1. Kanitkar: J. Res. Ind. Med. 3, 2, 1969; Sankarasubramanian, Curr. Sci., 38, 414, 1968.

  2. Mandal S.C., Nandy A., Pal M., Saha B.P.: Evaluation of antibacterial activity of Asparagus racemosus Willd. Root. Phytother. Res., 2000, 14, 118-119.

  3. Rege N.N., Dahanukar S.A.: Quantitation of microbicidal activity of mononuclear phagocytes: an in vitro technique. J. Postgrad. Med. 1993, 39, 22-25.

  4. Kamat J.P., Boloor K.K., Devasagayam T.P., Venkatachalam S.R.: Antioxidant properties of Asparagus racemosus against damage induced by gamma-radiation in rat liver mitochondria. J. Ethnopharmacol., 2000, 71, 425-435.

  5. Mandal S.C., Kumar C.K.A., Mohana Lakshmi S., Sinha S., Murugesan T., Saha B.P., Pal M.: Antitussive effect of Asparagus racemosus root against sulfur dioxide-induced cough in mice. Fitoterapia, 2000, 71, 686-689.

  6. Dalvi S.S., Nadkarni P.M., Gupta K.C.: Effect of Asparagus racemosus (Shatavari) on gastric emptying time in normal healthy volunteers. J. Postgrad. Med., 1990, 36, 91-94.

avicenna-avicena-avicennum-avicenum
AVICENNUM®
avicenna avicena avicennum avicenum

Tato složka je obsažena v produktech

Tisk, email

Formát pro [tisk], pro [email].

Hledání

Herbář

TOPlist -

TOPlist

Avicenna - Avicena