Komu [email]: Zpráva:
Váš email:
Komu [jméno]:
Vaše jméno:
  HTML email

Funkční změny zdravotního stavu

avicenna

Jde o výskyt rozličných krátkodobých i dlouhodobých zdravotních obtíží a nemocí dnešních občanů, které jsou vyvolávány nepříznivými životními a pracovními podmínkami a projevují se různými formami potíží, jako jsou

Na první pohled je patrno, že za vznik těchto potíží může buď nedostatek osobního rozhodnutí ubránit se lákadlu přechodné slasti a aktivně je likvidovat, anebo přílišné sebevědomí o nekonečných schopnostech vlastního organismu. K tomu patří i úmyslné opomíjení známých životosprávných pravidel a nerespektování vyznačovaných rizikových faktorů zdraví (badness). Rozličné krátkodobé nebo dlouhodobé změny zdravotního stavu dnešní populace mohou být vyvolány nejen uvedenými nepříznivými životními a pracovními podmínkami, ale i poruchou vnitřních dispozic lidského organismu (genetické zatížení apod.).

Zdroj: Doktorka.cz - Antonín Mikolášek - Saunováním ke zdraví, nakladatelství Era