Komu [email]: Zpráva:
Váš email:
Komu [jméno]:
Vaše jméno:
  HTML email

Kdy je člověk obézní

bricho

Základním ukazatelem je Body Mass Index - zkráceně BMI. Až v nedávné době se jako hlavní rizikový faktor začal užívat tzv. index WHR, což je poměr obvodu pasu k obvodu boků. Ještě mnohem výmluvnější je však hodnota sagitálního řezu v místě pupku (je to vzdálenost od největšího objemu u pupku k odpovídajícímu vnějšímu místu páteře, nikoliv tedy po obvodu ale skrz tělo).

BMI si snadno spočítáte, vydělíte-li svoji aktuální tělesnou hmotnost číslem, které vznikne umocněním vaší výšky v metrech na druhou.

Příklad:
Měříte 1,70 m. Druhou mocninu vypočtete násobením 1,70 x 1,70. Výsledným číslem pak vydělíte svoji aktuální hmotnost - například vážíte 100 kg, čili výpočet je:
BMI = 100 : (1,7 x 1,7) = 100 : 2,89 = 34

Vaše váha: Vaše výška: Váš BMI je:

Stejně snadno si samy stanovíte i WHR a to tak, že změříte obvod pasu v místě pupku a pak obvod boků v nejširším místě. Objem pasu vydělíte objemem boků. Riziko se zvyšuje, když poměr přesáhne 0,95 (pro muže, jde o tzv. mužský typ obezity, zvaný též "centrální") nebo 0,80 u žen (centrální obezita je u žen rizikovější, než u mužů proto je hodnota nižší). U žen riziko také stoupá v případě, kdy hodnota WHR klesne pod 0,7 (ženský typ obezity štíhlý pas, ale velké hýždě a stehna a silné dolní končetiny).

Hodnoty BMI a jejich obecné hodnocení s ohledem na zdravotní riziko:

B M I, Riziko onemocnění, Hodnocení od 16 do 19 , střední, podváha
od 20 do 25, velmi nízké, normál
od 26 do 30, nízké, nadváha
od 31 do 35, střední, obezita
od 36 do 40, vysoké, morbidní obezita
nad 41, velmi vysoké, beze slov

váha

Hodnota BMI pod 20 je podle většiny odborníků již klasifikována jako tendence k podvýživě (v případě hodnot pod 18 je asi spojena s řadou závažných onemocnění jiného typu než v případě obezity). Jenomže - je tady právě to "jenomže". Hodnota BMI je výrazně ovlivněna tzv. individuálním somatotypem. Jednoduše řečeno - vrozeným typem postavy. Mnoho žen může mít silnější "kostru", případně určitou nadváhu danou dokonce i relativně větším množstvím svalové hmoty a na druhém pólu jsou zase žehy, které se sice "vejdou" do rozmezí BMI 20-24, ale přitom je na nich zřetelně vidět, že tam, kde by měly být nějaké svaly, je jen tukem zdegenerovaná tkáň. Říká se tomu "skrytá obezita". Takový stav je horší než střední nadváha (BMI okolo 28).

Zdroj: Doktorka.cz

Garcigym 50

garcigym 50
koupit!

Lean Care

leancare
koupit!

Psyllium Husk

psyllium husk
koupit!