Komu [email]: Zpráva:
Váš email:
Komu [jméno]:
Vaše jméno:
  HTML email

Přijďte nespavosti na kloub!

Nespavost

Podle tradiční čínské medicíny nespavost vzniká, "když duch Šen, sídlící v srdci, nenachází klid a bloudí". Příčin tohoto "neklidu" způsobujícího nespavost může být více. Nejčastějšími jsou:

"Prázdnota srdce a sleziny" bývá způsobena přepracováním a nadměrným přemýšlením, které zmíněné orgány vyčerpávají a narušují jejich činnost.Vyčerpaná slezina-slinivka nemůže dostatečně tvořit krev, výživa srdce je porušená a "duch Šen ztrácí svůj příbytek a výživu"… Objevuje se špatné usínání, přerušovaný spánek, bušení srdce, špatná paměť, bledý obličej, závratě, krátký dech, únava a nechutenství.

Ztráta "spolupráce" mezi srdcem a ledvinami způsobená dlouhodobým onemocněním, stářím, konstitučním nedostatkem jinových esencí (zvlhčujících a ochlazujících) - častá u hubených lidí a u nadměrné sexuální aktivity… "Jin ledvin" není schopen kontrolovat oheň srdce,který "znepokojuje ducha Šen". Doprovodními příznaky jsou těžké usínaní až úplná nespavost, mnoho snů, pocení ve spánku, závratě, návaly horka odpoledne a večer, zvonění a cvrlikání v uších, slabost a bolesti v bedrech a kolenou, poluce u mužů, podrážděnost.

"Oheň jater" ze stísnění jejich energie. Způsobují je emoční poruchy ve smyslu deprese, frustrace a hněvu. Dlouhodobé stísnění energie jater se mění v oheň narušující nervovou činnost. Dochází k nespavosti, přerušovanému spánku se zlými sny a děsem, rozpínavým bolestem hlavy, závratím, hořkou chutí v ústech, rozpínáním v pravém podžebří a hrudi, předrážděnosti a vznětlivosti.

postel

"Oheň hlenů". Nepravidelný přívod potravy oslabuje slezinu-slinivku a žaludek. Nedostatečným trávením dochází k hromadění vlhkosti a hlenů a následného vzniku ohně. Oheň šlehající vzhůru "znepokojuje ducha Šen". Nespavost doprovází množství snů, časté probouzení, pocit na zvracení až zvracení, dušnost a zahlenění, bolesti u srdce, závratě a bolesti břicha.

"Nadměrný oheň srdce". Bývá způsoben nepřiměřenými emocemi nebo nadměrnou konzumací alkoholu, horkých, kořeněných a mastných potravin nebo kouřením. To způsobí vznik a výstup srdečního ohně a nespavost. Ta je doprovázená podrážděností, dusivým pocitem na hrudi, červeným obličejem, bolestivou špičkou jazyka nebo vznikem aftů na něm, bolestivým močením tmavě žluté moči, žízní na chladné nápoje.

"Prázdnota a stísnění" energie žlučníku. Nadměrný strach nebo náhlé leknutí se může vyčerpat "energii žlučníku" a způsobit její stísnění. Nespavost je doprovázená probouzením ze snů, strachem opět usnout, hořkostí v ústech, dusivým pocitem na hrudi, bušením srdce, závratěmi.

Jak je patrné, tak nespavost "nechodí" nikdy sama, ale je doprovázena i jinými potížemi, které si často ani neuvědomujeme a které ukazují na disharmonii orgánů, nebo na celkový zdravotní problém a nutnost jeho komplexní léčby.

Zdroj: Doktorka.cz - MUDr. Marek Majerčík, PMC Praha

Withania

withania
koupit!