Komu [email]: Zpráva:
Váš email:
Komu [jméno]:
Vaše jméno:
  HTML email

Malta - Tlusté bohyně ve škodovkách

To milé překvapení je ostrovní republika Malta, ostrovy mezi Sicílií a severoafrickým pobřežím. I čeští turisté se již zařadili mezi statisíce obdivovatelů této malé, nádherné země. Pro nás mají ostrovy, o kterých jsme před rokem 1989 mnoho nevěděli, zcela specifický půvab.

Moře

Žádný jiný turista nemůže vychutnat správně situaci, kdy se na něj v zemi, kde čeká exotiku a kouzlo orientu, vyřítí vozy značky ŠKODA všech typů a stáří. A vyřítí se zleva, volant mají samozřejmě na pravé straně, a jejich řidiči patří bezkonkurenčně k nejhorším v Evropě. Mimochodem, je to na těch škodovkách vidět. A český turista se jen ujišťuje, že je opravdu daleko od domova, že tento „pozdrav z vlasti" je běžným a oblíbeným dopravním prostředkem Malťanů.

Strategicky významná poloha Maltských ostrovů, 95 kilometrů od Sicílie a 290 kilometrů od břehů severní Afriky, byla vždy předmětem nebývalého zájmu cizích dobyvatelů. Maltskými dějinami prošli Féničané, Římané, Arabové, Johanité (maltští rytíři), Francouzi a Britové. Všichni zde zanechali své stopy v podobě historických památek a na tak malém území (rozloha celého souostroví je 316 km2) na tuto historii narážíte na každém kroku.

Celá historie Malty je v podstatě prostoupena atmosférou vlivu dvou světů - arabského islámského a evropského katolického. V současnosti si tento fakt uvědomíte již při seznamování s mapou maltského souostroví. Zeměpisné názvy se vám budou zdát jako překlepy šíleného typografa -Gwardamanga, Xemxija, Qawra, Cirkewwa, apod. - ale není tomu tak. Tyto názvy jsou v maltštině, který je jediným semitským jazykem psaným latinkou. Malta je ale velmi přívětivá k turistům a je dvojjazyčným státem, každý Malťan hovoří anglicky a jejich školská angličtina je opravdu srozumitelná. Ale přece jen je turistům doporučováno, aby měli názvy místa pobytu a hotelu napsány na kartičce, vzhledem k tomu, že latinkou psaná maltština má někdy nečekanou výslovnost.

škodovky

Než se budete věnovat relaxaci na překrásných maltských plážích, provozovat své oblíbené sporty (např. potápění), doporučuji vám věnovat jedno odpoledne výletu do historie k „tlustým bohyním". Na Maltě je všude blízko, vzhledem k tomu, že největší ostrov měří třicet kilometrů od západu na východ a šestnáct od severu na jih, takže nejlepším dopravním prostředkem je kolo. Uděláte mnoho pro své zdraví a zároveň se vyhnete nebezpečí, že se (třeba, někdy) budete podobat neolitickým bohyním plodnosti.

To je tak - mnozí z nás znají prehistorické megalitické stavby v Anglii (Stonehenge) nebo Francii (Carnac), ale to, co můžete vidět na maltských ostrovech je naprosto ojedinělé. Toto území skrývá mnoho nádherných a zachovalých neolitických chrámů z doby 3600 až 2500 př.n.l. V těchto chrámech, které byly zasvěceny bohyním plodnosti a zrodu, se můžete prehistorie přímo dotýkat. Megalické komplexy jsou volně přístupné a s trochou nadsázky lze říci, že na kole dojedete až do doby měděné. Je to neopakovatelný zážitek. A právě v těchto chrámech byly objeveny sochy bezhlavých bohyní plodnosti, které pro své umělecky zdůrazněné ženské tvary jsou nazvány „tlusté bohyně". A tak pokud se na Maltě budete věnovat jízdě na kole a nikoli ve škodovkách, tvary neolitických bohyní vám nehrozí.

Valletta

Jako svědomití turisté však jistě neodjedete na Maltu bez potřebného zdravotního zabezpečení. Doporučuje se očkování proti virové hepatitidě A (jejíž výskyt je na Maltě vyšší než ve většině evropských států), záškrtu a tetanu. A také jistě neodjedete bez odpovídajícího pojištění na cesty, vzhledem k tomu, že tarify za ošetření a léčbu jsou na Maltě vysoké. Jen poskytnutí nemocničního lůžka se stravováním, bez jakýchkoli léčebných zákroků, stojí více než 70 Lm za den. A maltská libra se pohybuje od 84 do 86 Kč.

Malťané jsou k návštěvníkům velmi přátelští. Na Maltě neexistují vzteklina, rozvody ani umělé přerušení těhotenství. Velké rodiny žijí v „patriarchálním" duchu pod silným vlivem katolické církve. Zákonem je zakázáno koupání „nahoře bez" a nudistické pláže. Objevit Maltu je i v současné době milé překvapení, které si dopřejte pro své potěšení i zdraví, na něž si ostatně můžete připít skvělými maltskými víny...

Dr. Ludmila Vostřáková