Komu [email]: Zpráva:
Váš email:
Komu [jméno]:
Vaše jméno:
  HTML email

Eugenia aromatica / hřebíčkovec vonný

Caryophyllus aromaticus

Charakteristika :

Český název rostliny/drogy: Hřebíčkovec vonný

Latinský název rostliny/drogy: Syzygium aromaticum syn.: Eugenia aromatica, Eugenia caryophyllata, Caryophyllus aromaticus, Jambosa caryophyllus

Český název čeledi: Myrtovité

Latinský název čeledi: Myrtaceae

Používaná část: Květ – květní pupen (Caryophylli flos), list, větvičky, silice (Caryophylli etheroleum)

Významné obsahové látky: Silice (květ až 18 % ) hlavní podíl tvoří eugenol (až 90 %).

Indikace :

Hlavní použití: Je uváděno, že vykazuje účinek proti nadýmání a plynatosti a s tím spojeným křečím. Má účinek proti zvracení. Užívá se místně v dutině ústní, ulevuje při bolesti zubů, působí proti bakterím. Pokusem byla prokázána schopnost snižovat hladinu krevního cukru.

Kontraindikace :

Těhotenství a doba kojení není kontraindikací pokud doporučené dávky nepřekračují dávku běžně přijímanou ve formě koření.

Nežádoucí účinky :

Větší pozornost je třeba věnovat používání silice;. opakované použití v dutině ústní může vést k poškození sliznice dásní. Vzhledem k dráždivému působení silice neměla by být používána vnitřně ve větších dávkách a dlouhodobě.

Interakce :

Eugenol silně ovlivňuje krevní destičky, proto je třeba zvýšené opatrnosti při současném používání léčiv snižujících krevní srážlivost.

Obvyklá dádvka :

Květ 120-300 mg denně. Silice 0.05-0.2 ml.

Upozornění :

Hřebíčkovec (hřebíček) je běžně požíván v domácnostech celého světa jako koření, obvykle v bezpečných dávkách.

Autor : prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.