Komu [email]: Zpráva:
Váš email:
Komu [jméno]:
Vaše jméno:
  HTML email

Aspidosperma quebracho-blanca / štítosemenka kebračo

Aspidosperma quebracho-blanca

Charakteristika :

Český název rostliny/drogy: Štítosemenka kebračo

Latinský název rostliny/drogy: Aspidosperma quebracho-blanca

Český název čeledi: Toješťovité

Latinský název čeledi: Apocynaceae

Používaná část: Kůra (Quebracho cortex)

Významné obsahové látky: Indolové alkaloidy (až 1.5 %) – hlavní složka aspidospermin, třísloviny

Indikace :

Hlavní použití: Kůra zlepšuje odkašlávání a podporuje dýchací centrum, bývá používána při průduškovém astmatu.

Kontraindikace :

Pro použití drogy je kontraindikací těhotenství a doba kojení.

Nežádoucí účinky :

Při běžném dávkování se nevyskytují vedlejší účinky. Někdy se může dostavit slinění, bolest hlavy, pocení, závrať, strnulost a ospalost. Předávkování vede k „zvednutí žaludku“ až zvracení

Interakce :

Vysoký obsah tříslovin by mohl ovlivnit vstřebávání dodávaného železa a minerálií.

Obvyklá dávka :

Droga se samostatně nepoužívá, může být součástí přípravků pro léčbu onemocnění průdušek.

Upozornění :

Z drogy se připravuje tinktura (Quebracho tinctura).

Autor : prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.